top of page

ŽIVLJENJSKA DOBA ČEBEL

Življenjska doba čebel je odvisna od intenzivnosti dela. V spomladanskem času in prvi polovici poletja, ko je dela veliko, je njihova življenjska doba le 40dni. V drugi polovici leta, ko je dela manj, pa do 60dni. Čebele, vzgojene konec leta, živijo celo do naslednje pomladi, ko vzgajajo prvo zalego.ČEBELA NABIRALKA Po približno 20. dnevu življenja, čebele pričnejo letati na pašo. V naravi nabirajo nektar, mano, cvetni prah, smolnate snovi (propolis) in vodo. Vse to nosijo v panj. To delo opravljajo do konca svojega življenja.

ČEBELA ČISTILKA Ko se čebele po 21 dneh izležejo iz jajčeca, že po dveh urah pričnejo z delom. Najprej so čistilke. To delo opravljajo približno 6 dni.ČEBELA DOJILJA Med 6. in 12. dnem se čebelam delavkam razvijejo goltne žleze, ki izločajo matični mleček. Z matičnim mlečkom čebele dojilje hranijo mlade ličinke nekaj dni, matico pa celo življenje.

ČEBELA GRADITELJICA Med 12. in 18. dnem se čebelam delavkam razvijejo voskovne žleze. Z voskom, ki ga izločajo, gradijo celice satja. Satje služi matici za zaleganje jajčec, delavkam pa za skladiščenje cvetnega prahu in medičine.

ČEBELA STRAŽARKA čebelam delavkam po 18. dnevu zakrknejo goltne in voskovne žleze, razvije pa se jim strupna žleza. Takrat nastopijo delo stražarke. Ko stražijo ob vhodu v panj utripajo s krili in s tem hkrati skrbijo tudi za zračenje panja.

350 views0 comments

Recent Posts

See All

ŠTUDIJA - VPLIV ČEBELJEGA STRUPA NA OBRAZNE GUBICE!

Obrazne gube so posledica staranja kože, tako zaradi notranjih procesov v koži kot tudi zaradi zunajih vplivov. Oboji pa pripomorejo k zmanjšanju kolagena v koži. Glavni zunanji faktor, ki pospešuje s

Comments


bottom of page