top of page
urejanje okolice

EKOLOŠKO UPRAVLJANJE ZELENIH POVRŠIN

Načrtovanje in vodenje vrtnarskih storitev v skladu z ekološkimi in biološko-dinamičnimi smernicami.

Pri načrtovanju vrtnarskih storitev se opiramo na ekološke in biološko-dinamične smernice. 

Biološko-dinamične smernice so strožje od ekoloških. Gre za sonaravno metodo, ki upošteva tudi zakonitosti naravnega gibanja Zemlje in ritme letnih časov. Biološko-dinamične smernice so neposredno odvisne od naravnih vplivov, ki se spreminjajo s kozmičnimi ritmi. Uporabljajo se ekološko in biološko-dinamično pridelan sadilni material, komposti za gnojenje ter pripravki za krepitev rastlin.

S takšnim pristopom k urejanju in upravljanju zelenih površin in skrbno izbiro proizvodov odgovorno skrbimo za naravo. Na podlagi pridobljenih znanj in izkušenj, ohranjamo biotsko raznovrstnost in regionalno ekološko ravnotežje, izboljšujemo rodovitnost tal in ohranjamo kakovost vode ter s svojimi dejanji puščamo čim manjši ogljični odtis. Naš način dela je usmerjen v doseganje optimalnega stanja zemlje in rastlin z ustreznim gnojenjem in oskrbovanjem ter strokovno izvedenimi vrtnarskimi deli.

NAŠI PARTNERJI

jata EMONA
ab
terra
optimax
organics nutrients
bottom of page