top of page

POMEMBNOST ZDRAVIH TAL

Ponujamo storitve za zdravljenje in ohranjanje zdravih, rodovitnih tal.

strokovna pomoč in svetovanje

STROKOVNA PODPORA

Nudimo strokovno svetovanje na kmetijskih in zasebnih zemljiščih.

Na podlagi pridobljenega znanja in izkušenj, svetujemo o ukrepih in postopkih, ki so potrebni za dosego željenega cilja.

analiza tal

ANALIZA TAL

V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije opravimo analizo zemlje, na podlagi katere ugotovimo podrobno stanje tal, njene rodovitnosti in s tem povezanimi potrebnimi ukrepi.

načrt ukrepov, gnojitveni načrt

IZDELAVA NAČRTA UKREPOV

Na naročnikovo željo izdelamo načrt potrebnih ukrepov z opisi del in proizvodi, ki so primerni za posamezen ukrep (gnojenje, zatiranje škodljivcev, povečanje rodovitnosti, odstranjevanje plevela ipd.).

Odgovorni in strokovni v odnosu do narave.

Z ekološkim urejanjem in upravljanjem zelenih površin in skrbno izbiro naravnih organskih izdelkov pri skrbi za rast, razvoj in zdravje rastlin, odgovorno skrbimo za naravo.

S premišljenim pristopom na podlagi pridobljenih znanj in izkušenj, ohranjamo biotsko raznovrstnost in regionalno ekološko ravnotežje, izboljšujemo rodovitnost tal in ohranjamo kakovost vode ter s svojimi storitvami puščamo čim manjši ogljični odtis.

 

Naš način dela je usmerjen v doseganje optimalnega stanja zemlje in rastlin z ustreznimi postopki gnojenja, oskrbovanja in strokovno izvedenimi vrtnarskimi deli ter uporabo ustreznih kakovostnih proizvodov za zemljo in rastline.

sonaravno vrtnarjenje

EKOLOŠKA
ZAVEST

Prebujena ekološka zavest človeka usmerja k odgovornemu ravnanju z naravo.

 

“Odgovornost je kot dolžnost, priznana skrb za nekaj, kar zbuja zaskrbljenost, kolikor je ogroženo zaradi svoje ranljivosti.”

(Grmič, 1994, 235)

analiza tal

EKOLOŠKA
ETIKA

Ekološka etika oblikuje etične norme, ki ustrezno uravnavajo naše dejavnosti z naravo.

 

Naš odnos do narave tako urejajo tri kvalitete, spoštovanje do narave, razumnost in zmernost.

ekološka oskrba

EKOLOŠKO
OZAVEŠČANJE

Dolgo časa je bilo razširjeno prepričanje, da si naravo lahko podrejamo. Pričakovali smo, da bomo s tehnoloških napredkom premagali vse naravne sile in nemoteno črpali bogastva, ki jih v sebi skriva narava.

Čutimo se odgovorne in opolnomočene, da ljudi ozaveščamo in jih učimo naravi prijaznega delovanja.

bottom of page