top of page

Zeolit je naravni mineral, katerega glavna sestavina je klinoptilolit.

 

ZEOLIT

je naravni mineral, njegova glavna sestavina je klinoptilolit.

Zeolit ima lastnost, da veže nase različne škodljive snovi (težke kovine, strupene snovi, tudi radioaktivne in druge strupene delce) iz tal, vode, zraka in organizma.

 

Zeolit ima zaradi svoje specifične kristalne strukture izredno veliko notranjo površino, do 1000 m2 na gram zeolita. Številni razpredeni tuneli, kanali in votline naredijo zeolit kot spužvo, ki vsrka vase težke kovine in druge strupene snovi, pa tudi patogene bakterije in viruse. Aktivna snov klinoptilolit ima negativen naboj, ki ima lastnost, da veže nase škodljive snovi.

 

ZEOLIT V ŽIVINOREJI

Uporaba zeolita v sodobnem kmetijstvu postaja vse bolj razširjena zaradi sposobnosti ionske izmenjave in visoke aktivne površine. Zeolit zato posipajo po tleh hlevov (izboljšuje klimo v hlevih, ker absorbira amonijak in druge škodljive snovi), nekateri ga uporabljajo tudi kot dodatek krmi.

Zeolit deluje kot naravni filter v prebavnem traktu, kjer absorbira strupe in težke kovine. Zeolit veže nase škodljive produkte presnove in se nato izloči z iztrebljanjem in tako ne pušča nikakršnih škodljivih ostankov v mleku (zmanjša se koncentracija aflatoksinov v mleku), mesu ali jajcih. Organizem živali postane močnejši in odpornejši na stresne situacije. Na ta način izboljšuje vzrejne rezultate in rešuje ekološke probleme farm.

Področja uporabe: za posipanje v hlevih pri prašičereji, pri prežvekovalcih, v perutninarstvu, v ribogojstvu (raztrosimo ga neposredno v ribnik) in pri reji drugih živali (konji, kunci…).

 

ZEOLIT V POLJEDELSTVU

Učinki uporabe zeolita v zemlji so: povečuje zadrževanje vode v tleh; povečuje učinkovitost gnojil in hranil; veže nase hranila, ki jih postopoma sprošča rastlinam; izboljša prirast; rahlja in izboljšuje tla; povečuje odpornost rastlin na bolezni; pospešuje razvoj korenin; pospešuje nastajanje humusa, kar pomeni boljši donos in zdrav končni pridelek.

Področja uporabe: na njivah, pri vseh rastlinah na prostem in v zaprtih prostorih: za zelenjavo, vrtove in lončnice, za kompost.
Zeolit se lahko uporablja tudi za izboljšanje zemljišč, travnih površin (tudi golf igrišč), za absorbicijo pri morebitnih škodljivih razlitjih, nevtralizira in preprečuje odtekanje toksičnih nevarnih snovi v podtalnico…

 

ZEOLIT ZA DRUGE NAMENE

Zeolit se uporablja za različne namene, zato je izbira in način uporabe odgovornost uporabnika. 5 mikronski zeolit se lahko uporablja na več načinov in je ultra droben, zato ima tudi zelo veliko sposobnost vezave škodljivih snovi.

 

Ne sme priti v stik s kovino!

ZEOLIT VEZALEC TOKSINOV, 25 kg

€ 18,61Price
    bottom of page