top of page

GRADILNI SATNIK

POMEN GRADILNEGA SATNIKA

Čebelam v panj, ob začetku paše dodamo prazen okvir, satnico, in ga tam pustimo do konca paše. Čebele zgradijo satje (trotovino), katerega celice so nekoliko večje od ostalih, vanj pa matica zalega trote.

Gradilni satnik je pomemben v boju proti varojam, saj se z njim branimo proti čezmernemu razvoju varoje. Dokazano je namreč, da samice varoje svoja jajčeca pogosteje odlagajo v trotovske celice z mladimi žerkami. Ko čebele zaležene trotovske celice pokrijejo, jih izrežemo. Ob večkratnem izrezovanju trotovine, lahko zmanjšamo število varoj za približno polovico. Izrezano trotovsko zalego pregledamo, in kaj hitro lahko ugotovimo stanje napadenosti čebelje družine z varojami.

Gradilni satnik pa je poleg omenjenega, koristen tudi za nekatere druge stvari. Gradilni satnik imenujemo tudi barometer čebelje družine, saj pokaže kakšno je razpoloženje čebelje družine v različnih obdobjih njenega razvoja in življenja. Z rednim izrezovanjem trotovine, preprečujemo rojenje. Ko se v gradilnem satniku pojavijo matičniki, je to znak, da se družina pripravlja na rojenje. Da se temu izognemo, matičnike odstranimo. Prav tako je znak za rojenje tudi prazna satnica, ko čebele ne gradijo nobenega satja, v tem primeru je roj skoraj neizogiben. Koristen je tudi za to, da čebele ne kvarijo drugih satnic s trotovskimi celicami, saj jih gradijo le na gradilnem satniku. Z izrezovanjem trotovine pa lahko pridobimo tudi znatne količine voska, ki ga pretalimo, nato pa ga lahko uporabimo za izdelavo novih satnic.


44 views0 comments

Recent Posts

See All

ŠTUDIJA - VPLIV ČEBELJEGA STRUPA NA OBRAZNE GUBICE!

Obrazne gube so posledica staranja kože, tako zaradi notranjih procesov v koži kot tudi zaradi zunajih vplivov. Oboji pa pripomorejo k zmanjšanju kolagena v koži. Glavni zunanji faktor, ki pospešuje s

Comments


bottom of page